Jongeren:`niet meebetalen vut'

De jongerenorganisaties van de vakcentrale CNV en van de VVD vinden dat jonge werknemers moeten ophouden met het betalen van premies voor vut en prepensioen. Zij vinden dit luxeregelingen waar de jongeren zelf later nooit van kunnen profiteren. Hiermee reageren zij op de voornemens van de nieuwe regeringscoalitie om mensen zoveel en lang mogelijk aan het werk te houden. Dat zou gevolgen hebben voor de regelingen voor vervroegd uittreden en pensioen.