Hollingworth dient ontslag in

De Australische gouverneur-generaal Peter Hollingworth heeft zijn ontslag ingediend omdat de controverse over zijn rol in een pedofiliezaak zijn ,,normaal functioneren niet langer mogelijk maakt''. De vertegenwoordiger van koningin Elizabeth, Australiës formele staatshoofd, kwam twee jaar geleden al in opspraak omdat hij in zijn vorige functie, als aartsbisschop van de Anglicaanse klerk in Brisbane, een pedofiele priester in zijn functie had gelaten.

Onlangs beschuldigde een vrouw hem ervan haar veertig jaar geleden te hebben verkracht. De familie van de vrouw besloot een rechtszaak tegen de `onderkoning' van Australië stop te zetten, nadat zij vorige maand zelfmoord had gepleegd. Hollingworth heeft de beschuldiging ontkend. Omdat er geen rechtszaak komt, zal zijn naam in deze zaak echter moeilijk kunnen worden gezuiverd.

Hollingworth leek de pedofiliekwestie aanvankelijk te kunnen overleven. De conservatieve minister-president John Howard, persoonlijk verantwoordelijk voor de benoeming, heeft hem in bescherming genomen. Volgens Howard had de gouverneur-generaal in het verleden weliswaar een beoordelingsfout gemaakt, maar was die onvoldoende reden voor ontslag. Toen drie weken geleden een onderzoeksrapport van de Anglicaanse kerk het gedrag van Hollingworth als ,,onhoudbaar'' bestempelde, trok Hollingworth zich tijdelijk terug.

Het ambt van gouverneur-generaal symboliseert de eenheid van de Australische natie. Volgens peilingen, die bij dit soort morele zaken in Australië met grote intensiteit worden gehouden, wilden de meeste Australiërs dat Hollingworth opstapte. Alle oppositiepartijen drongen aan op zijn vertrek. Ook sommige van Howards partijgenoten in het parlement weigerden steun voor de door Howard, zelf een devoot Anglicaan, benoemde ex-geestelijke.

Howard heeft het ontslag van Hollingworth aanvaard, maar de meeste waarnemers twijfelen er niet aan dat de minister-president zelf druk op hem heeft uitgeoefend te vertrekken.

In 1999 stemden de Australiërs in een referendum voor het behoud van de monarchie met de Britse vorst als staatshoofd. In het alternatieve model werd gedacht aan een door politici benoemde president. Om die reden heeft de kwestie waarschijnlijk geen gevolg voor de staatsvorm. Wel pleit de oppositie nu voor meer betrokkenheid bij de benoeming van Hollingworths opvolger.

De rol van gouverneur-generaal is bijna volledig ceremonieel, maar kan in tijden van politieke crises van groot belang worden. In 1975 ontsloeg gouverneur-generaal John Kerr de politiek vernieuwende Laborregering van Gough Whitlam toen diens begrotingswet in het parlement werd tegengehouden. Tot op de dag van vandaag is Labor kwaad om die actie van Kerr, die door een conservatieve minister-president was benoemd.