Eskes

In het artikel Hoe rechters blindvaren op de getuige-deskundige (24 mei, pagina 3) is sprake van een `misstap' van gynaecoloog T. Eskes die als getuige-deskundige optrad in de Puttense moordzaak. Van een misstap is geen sprake: Eskes was door de politie essentiële informatie onthouden.