De Geus dreigt met loonmaatregel

Demissionair en beoogd minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft de sociale partners met een loonmaatregel gedreigd. Hij opperde dat het kabinet de sociale partners zo kan dwingen gedurende enkele jaren lonen te matigen als zij daar zelf geen akkoord over bereiken.

Behalve aan een loonmaatregel kan het kabinet dan ook denken aan het niet algemeen verbindend verklaren van CAO's en premiestijging, zei De Geus zaterdag op een bijeenkomst van het CDA.

CDA-leider en formateur Balkenende, die morgen opnieuw beëdigd wordt als premier, corrigeerde De Geus zaterdag onmiddellijk door een loonmaatregel ,,een theoretische mogelijkheid'' te noemen, die het kabinet ,,niet overweegt''.

De Geus zei ervan uit te gaan dat een loonmaatregel ,,niet nodig zal zijn. De sociale partners zullen vast hun verantwoordelijkheid nemen.''

De vakbonden, die scherp afwijzend staan tegenover een loonmaatregel, vatten de opmerkingen van De Geus dit weekeinde op als een affront voor het gebruikelijke overleg tussen de sociale partners. CNV-voorzitter Terpstra, aanwezig op het CDA-beraad, noemde het ,,zo dom om dat juist nu te zeggen''. Volgens Terpstra slaat De Geus het ,,overleg dood''. Volgens vice-voorzitter Roozemond van de vakcentrale FNV zou een loonmaatregel ,,de keus zijn voor een autoritair regime.''

Voorzitter Schraven van werkgeversvereniging VNO-NCW noemt een loonmaatregel via een woordvoerder ,,onwenselijk omdat het een breuk forceert in de relatie tussen werkgevers en werknemers''. De laatste keer dat de overheid loonmatiging via een wettelijke loonmaatregel afdwong was in 1976. Nadien is de wet gewijzigd, waardoor striktere voorwaarden worden gesteld aan het treffen van een loonmaatregel.

CDA-fractievoorzitter Verhagen beloofde dat ,,aan de bestaande rechten van WAO'ers niet zal worden getornd''. Van CDA-leden is veel kritiek gekomen op de verplichte herkeuring voor alle huidige WAO'ers onder de 45 jaar.

LOONMAATREGEL: pagina 3