CBS: sterke toename van civiele zaken

Het aantal uitspraken in burgerlijke rechtszaken is in 2002 toegenomen. Er zijn 600.000 van zulke civiele zaken afgehandeld. Bij een ruime helft door een beschikking, bij de rest door een vonnis of arrest.

Vooral het aantal arbeidszaken laat een opvallende stijging zien. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. In de afgelopen 25 jaar is het aantal uitspraken in burgerlijke rechtszaken verdrievoudigd. Dit betekent dat de burgerlijke rechters op een doorsnee werkdag in ongeveer 2400 rechtszaken tot een uitspraak komen.

Sinds vorig jaar de kantongerechten bij de rechtbanken zijn ondergebracht, bestaat er een onderscheid tussen de sector kanton en de sector civiel. Bij de sector kanton komen alle burgerlijke zaken tot een belang van 5000 euro. Volgens Koeijers worden door de sector kanton veelal incassozaken behandeld van burgers die kampen met betalingsmoeilijkheden.

Ten opzichte van vorig jaar is bij de sector kanton vooral het aantal arbeidszaken fors gestegen, van ongeveer 38.000 afgedane zaken in 2001 naar ruim 63.000 vorig jaar. Volgens onderzoekster Elly Koeijers wordt deze stijging voornamelijk veroorzaakt door de economische malaise. Daardoor zijn het aantal aanvragen om ontslag flink gestegen, alsmede het aantal bezwaren tegen ontslag.

Bijna alle soorten burgerlijke zaken laten een toename zien, zegt Koeijers. ,,Men stapt vaker naar de rechter.'' Koeijers heeft geen verklaring voor deze juridisering.

Verder blijkt uit de cijfers van CBS dat ongeveer een kwart van de zaken bij de sector civiel echtscheidingsprocedures zijn. De civiele kamers van de gerechtshoven brengen jaarlijks ongeveer 7 duizend zaken tot een besluit. Dit zijn vooral zaken in hoger beroep van vonnissen of beschikkingen van de rechtbanken.

Bij de civiele kamer van de Hoge Raad gaat het om circa 500 beroepen in cassatie.