Zalm kan voorstel beloningen opnieuw indienen

VVD-leider Zalm krijgt als minister van Financiën een nieuwe kans om aandeelhouders meer invloed te geven op het beloningsbeleid van de onderneming. Anderhalf jaar geleden heeft Zalm al eens een poging gedaan om de salarissen van topmanagers in Nederland via wetgeving in te dammen. Dat wetsontwerp heeft echter nooit de Kamer gehaald. De Raad van State wees het door Zalm ingediende ontwerp indertijd van de hand omdat het in strijd was met de privacy-regels en met het ,,Nederlandse stelstel van ondernemingsbestuur''. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigd.

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is het voorstel opnieuw opgenomen.

Het tegenhouden van het wetsontwerp was illustratief voor de trage aanpassing van wet- en regelgeving op het gebied van goed ondernemingsbestuur (zogeheten corporate governance) in Nederland. Twee jaar geleden talmde ook de Tweede Kamer met wetgeving voor openbaarmaking van individuele beloningen van topmanagers, zodat de wetgeving niet al op het jaar 2001, maar pas op 2002 van toepassing zou zijn. De nieuwe openheid over bonussen en gouden handdrukken heeft de afgelopen maanden tot grote maatschappelijke beroering geleid. Dat zou kunnen betekenen dat Zalm dit keer gemakkelijker gehoor krijgt bij de Raad van State dan indertijd.

Het nieuwe voorstel in het hoofdlijnenakkoord is slechts één zin lang. Toch staan er twee misverstanden in. De beleggers gaan niet beslissen over de arbeidsvoorwaarden van topmanagers, maar over het algemene beloningsbeleid. En het gaat niet om alle grote ondernemingen (zogeheten structuurvennootschappen), maar om beursgenoteerde ondernemingen. Volgens de woordvoerder van Financiën zijn de meeste beursfondsen geen structuurvennootschappen in de strikte zin van de wet.

dossiers: pagina 15