`Vaker vreugde dan boosheid in verkeer'

Niet negatieve maar positieve emoties hebben in het verkeer de overhand, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van eigen onderzoek. ,,Vreugde komt veel vaker voor dan boosheid'', aldus de SWOV.

Voor het onderzoek hielden 269 verkeersdeelnemers gedurende een week een dagboek bij, waarin zij na elke verplaatsing gegevens moesten noteren over de verplaatsing en de ervaren emoties. De onderzoekers onderscheiden zes typen emoties: vreugde, affectie, verrassing, boosheid, verdriet en vrees.

De meest gerapporteerde emoties zijn vreugde (54 procent) en boosheid (22 procent). ,,In de helft van alle verplaatsingen ervaart men dus vreugde; in een op de vijf verplaatsingen ervaart men boosheid.'' Men heeft bij lopen en fietsen ongeveer 1,5 keer zo vaak een emotie als bij auto- en motorrijden. Dit geldt met name voor vreugde. Boosheid komt tijdens wandelen niet vaak voor: 2,5 keer minder dan tijdens fietsen. Verkeersdeelnemers beleven gemiddeld één emotie per half uur. Positieve emoties komen ongeveer elke 50 minuten voor, negatieve emoties ongeveer iedere 90 minuten.

Het onderzoek, een ,,novum binnen de verkeerspsychologie in Nederland'' is bedoeld om inzichten te krijgen in het ontstaan en verloop van emoties bij verkeersdeelnemers en het effect ervan op de verkeersveiligheid. De onderzoekers hopen met de resultaten het ,,negatieve beeld'' over de toenemende agressie in het verkeer te ,,nuanceren''. Bovendien blijkt dat emoties in het verkeer ,,niet alleen maar negatieve gevolgen hebben'', aldus de onderzoekers. ,,Zowel positieve als negatieve emotids kunnen volgens respondenten de veiligheid schaden of bevorderen.''

Emoties in het verkeer worden volgens de onderzoekers niet alleen veroorzaakt door verkeersgerelateerde gebeurtenissen. Uit het onderzoek blijkt dat wat men ervaart vóór de rit even belangrijk is voor de emotionele staat tijdens de verkeersdeelname. Ook gedachten die kunnen optreden tijdens de rit kunnen emoties tot gevolg hebben.