Uitleveringen

Kamerleden schreeuwen moord en brand over de vermeende `geheime' onderhandelingen tussen de EU en de VS over verdragen betreffende uitlevering en wederzijdse rechtsbijstand (NRC Handelsblad, 6 en 7 mei). Het lijkt er echter op dat de Kamer heeft zitten slapen.

Op 20 september 2001, negen dagen na de terroristische aanslagen in de VS, kwamen de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bijéén om zich te buigen over maatregelen in de strijd tegen het terrorisme.

In de openbare conclusies van die Raad wordt voor het eerst melding gemaakt van het voornemen onderhandelingen te openen met de VS op het gebied van strafrechtelijke samenwerking. In de conclusies van de JBZ-raad van 26 april 2002, valt te lezen dat het Voorzitterschap `geautoriseerd' wordt door de Raad om onderhandelingen te beginnen met de VS over een verdrag betreffende strafrechtelijke samenwerking.

Daar wordt aan toegevoegd dat het EU-onderhandelingsmandaat met name uitlevering dekt, maar ook wederzijdse rechtsbijstand inclusief de uitwisseling van persoonsgegevens en de mogelijkheid tot het opzetten van joint investigation teams. Na april 2002 heeft het onderwerp nog diverse malen gefigureerd op de agenda's van de JBZ-raad.

Het Europees Parlement heeft op zijn beurt door middel van vragen en een aanbeveling aan de Raad, nota bene van de Nederlandse Europarlementariër Kathalijne Buitenweg, zich over de voortgang van de onderhandelingen op de hoogte gehouden.

Tenslotte zijn het afgelopen jaar in de (internationale) pers, artikelen over deze onderhandelingen verschenen. Bovendien heeft de kritische NGO Statewatch op zijn website hierover gepubliceerd. Uiteraard is hiermee weinig gezegd over de feitelijke inhoud van de onderhandelingen, maar dat die geheim moet blijven terwijl onderhandelingen gaande zijn spreekt vanzelf.

Maar zelfs wat dit betreft zijn er voor assertieve en werkelijk geïnteresseerde Kamerleden legio mogelijkheden zich (informeel) te informeren. Vereiste is dan natuurlijk wel dat Kamerleden hun blik over de Haagse heg tillen en verruimen tot Brussel.