Steun voor `oud' kabinet daalt

Het tweede kabinet Balkenende komt precies op tijd. Het huidige demissionaire eerste kabinet Balkenende kan namelijk op steeds minder steun van de bevolking rekenen. Nog net iets meer dan eenderde van de Nederlandse bevolking heeft nog vertrouwen in het huidige demissionaire kabinet. Een maand terug was dat 44 procent, twee maanden geleden 51 procent.

Deze weinig opbeurende cijfers kreeg de ministerraad, gisteren voor het laatst in de `oude' samenstelling bijeen, gepresenteerd. Het waren de resultaten van de zogenoemde derde belevingsmonitor, die maandelijks op verzoek van het kabinet wordt gehouden. Ruim 60 procent van de Nederlanders vindt dat de huidige regering geen adequaat beleid voert.

Uit de in april gehouden enquête onder 800 Nederlanders blijkt verder dat 85 procent van de bevolking immigratie en integratie als belangrijkste probleem ziet en wil dat het kabinet daar meer aan doet. Ook de gebrekkige deelname van allochtonen aan vrijwilligerswerk, de achterstandswijken en de falende emancipatie van moslimvrouwen is viervijfde van de Nederlanders een doorn in het oog.

Volgens de monitor is driekwart van de bevolking (zeer) ontevreden over het overheidsbeleid op het gebied van de overdracht van normen en waarden, al erkennen de ondervraagden dat ook de burger daar een verantwoordelijkheid in heeft.