Realistisch bestuurder

Niemand twijfelde er de afgelopen maanden aan of Maria van der Hoeven wel zou mogen aanblijven als minister. Partijgenoten roemen haar om de manier waarop de 53-jarige oud-onderwijzeres de scholen het afgelopen jaar met rust heeft gelaten. En die rust willen CDA, VVD en D66 de komende vier jaar bewaren in het onderwijs.

In woorden is haar beleid volstrekt anders dan dat van haar voorganger, de VVD-er Loek Hermans. Hij sprak nog over leraren als ,,professionals'', het onderwijs als ,,core business'' en leerlingen als ,,product''. En het hoger onderwijs moest ,,in de wereldtoptien''. Van der Hoeven geeft als eerste toe dat het enorme tekort aan leraren de kwaliteit van het onderwijs bedreigt. En als leraren te elitair over hun vak doen, relativeert ze dat meteen. ,,Leraar is een beroep als alle andere'', zei ze daar over.

Beleidsmatig veranderde ze weinig op het ministerie van Onderwijs. Vernieuwingen die haar voorganger Hermans had ingezet, zette ze door. Bijvoorbeeld het verlichten van de tweede fase, het bovenbouwprogramma van het havo en vwo. Ook de klassenverkleining op de basisschool zet ze voort.

En wat Hermans niet lukte, gaat ook haar moeizaam af: het bestrijden van de regelzucht van het ministerie. Ze is een project begonnen om de mentaliteit van de ambtenaren te veranderen. Zo moeten ze allemaal stage lopen op een school.

Echt opzien baarde de rooms-katholieke Van der Hoeven eind vorig jaar, toen zij onverwacht afstand nam van een christen-democratisch stokpaardje: de controle van de overheid op het godsdienstonderwijs. Na druk uit de Kamer vond ook zij dat de Onderwijsinspectie voortaan de godsdienstlessen op bijzondere scholen mocht controleren. Aanleiding waren rapporten over het mogelijk aanzetten tot haat in de godsdienstlessen op islamitische scholen.

Leeftijd: 53

Opleiding: Mulo, kweekschool

Loopbaan: Docent en decaan leao, directeur CAVV, directeur technologiecentrum Limburg, gemeenteraadslid Maastricht, Tweede-Kamerlid