Politieke allrounder

Met een zucht van verlichting kan Henk Kamp terugkeren naar het Ministerie van Defensie - hij hoeft geen minister van Integratie te worden, de post die velen hem hadden toebedacht omdat hij in de periode 1998-2002 vanuit de VVD-fractie in de Tweede Kamer naam gemaakt had met vergeefse pleidooien voor een stringenter immigratie- en asielbeleid.

Defensie was de Gelderse politicus - en voormalig wethouder in Borculo - vorig jaar al op vervangingsbasis in de schoot geworpen - na het aftreden van zijn partijgenoot Benk Korthals. En meteen bleek dat Kamp daarin nog wel meer plezier had dan in het ministerschap van Vrom, zijn eigenlijke taak in het kabinet Balkenende I. Overigens maakte de ijverige Kamp de afgelopen maanden op zijn omgeving de indruk best twee ministerschappen tegelijk aan te kunnen.

Naast ijver is nauwgezetheid een belangrijke eigenschap van Kamp, die als tiener ooit politiek actief werd omdat hij meende dat het communistische gevaar in Nederland zwaar werd onderschat. Voor zijn politieke carrière was hij inspecteur van de FIOD, oftewel de fiscale recherche.

Hoewel hij dat niet aan de grote klok hangt, bewaart Kamp niet alleen maar goede herinneringen aan zijn woordvoerderschap asielbeleid - ook al is hij er een landelijke bekendheid door geworden. Niet alleen maakten zijn inzichten nooit kans op verwezenlijking, door de progressieve meerderheid in de Kamer van die jaren, maar ook zijn eigen toenmalige politiek leider Dijkstal nam ze niet over. Die tijden lijken nu vér achter ons: Kamp gold zelfs als een toekomstig kandidaat voor het leiderschap van de VVD. Zijn nieuwe ministerschap op Defensie stelt hem in staat, te laten zien dat hij een politieke allrounder is.

Leeftijd: 50

Opleiding: Havo in Lochem, opleiding belastingdienst.

Loopbaan: Fiscaal rechercheur FIOD, Haarlem, wethouder Borculo, lid provinciale staten Gelderland, lid Tweede Kamer voor de VVD (1994), minister van VROM (2002)