Politie IJsselland breidt proef met `televoorgeleiding' uit

De politie IJsselland gaat een proef uitbreiden waarbij verdachten via een videoverbinding worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Alle zes politiebureaus in het district IJsselland worden uitgerust met een videoverbinding, waardoor er tijdwinst en meer efficiëntie kan worden geboekt.

Volgens de politie IJsselland kunnen ook penitentiaire inrichtingen, rechtbanken en andere overheidsinstellingen worden aangesloten op het video-systeem. ,,Busjes van de justitiële vervoersdienst rijden nu vaak door het hele land met verdachten voor het afwikkelen van formaliteiten. Dit hoeft dan een stuk minder'', aldus korpschef J. Wilzing.

Ook het openbaar ministerie in Zwolle is enthousiast over de zogeheten `televoorgeleiding'. De rechterlijke macht heeft er tot dusver geen bezwaar tegen gemaakt.

De politie IJsselland is de proef begonnen wegens de grote afstanden tussen de politiebureaus in West-Overijssel en het geringe aantal hulpofficieren van justitie. Hulpofficieren moeten in een kort gesprek beoordelen of een aanhouding rechtmatig is verlopen of niet.

Sinds september zijn vanuit het politiebureau in Hardenberg 43 verdachten met een videoverbinding voorgeleid aan een hulpofficier van justitie in het hoofdbureau in Zwolle.

De gemiddelde tijd die de hulpofficier met deze manier van voorgeleiden bespaart, bedraagt 75 minuten. Politieagenten die bij de aanhouding zijn betrokken, boeken dertig minuten tijdwinst. ,,In die tijd kunnen ze nuttige dingen op straat doen'', aldus korpschef Wilzing.

`Televoorgeleiding' wordt alleen toegepast als de verdachte vrijwillig meewerkt. Tot dusver is het alleen gebruikt bij verdachten van kleinere misdrijven, zoals rijden onder invloed en winkeldiefstal, die niet langer hoeven worden vastgehouden. Er is een wetswijziging in de maak waardoor het systeem van `televoorgeleiding' ook kan worden gebruikt voor andere fases in het strafproces, zoals een inverzekeringstelling. Ook kan het dan gebruikt worden bij zwaardere delicten.

Om zeker te weten dat er geen juridische belemmeringen zijn, overweegt de politie IJsselland om samen met de advocatuur en justitie een proefproces bij het gerechtshof te beginnen.

Andere politiekorpsen hebben volgens de politie IJsselland belangstelling om het systeem eveneens te introduceren. De kosten van invoering worden volgens korpschef Wilzing terugverdiend door de tijdwinst en toegenomen efficiëntie.