Pensioen weer breekpunt in CAO overleg

De CAO-onderhandelingen voor de 35.000 werknemers van ING in Nederland zijn gisteravond afgebroken. Dat hebben FNV Bondgenoten en ING na afloop bekendgemaakt.

Breekpunt was dat de werknemers van onder meer ING Bank, Nationale Nederlanden en Postbank voortaan pensioenpremie zouden moeten betalen. Eerder waren om dezelfde reden al de CAO-besprekingen opgeschort bij ABN Amro, de verzekeringsbranche en Akzo Nobel. Ook bij Philips zorgt de kwestie van de pensioenpremie inmiddels voor een flinke vertraging in het overleg.

ING zegt de premie gefaseerd te willen invoeren omdat de pensioenlasten sterk zijn gestegen. ,,In een paar jaar zijn onze pensioenkosten toegenomen van 10 procent tot 25 procent van de totale loonkosten'', aldus een woordvoerder. Het bedrijf zegt de bonden een studie te hebben voorgesteld, plus 2,5 procent loonsverhoging in een jaar.

FNV Bondgenoten-onderhandelaar Vlek vindt het echter onnodig om over de pensioenen te praten bij ING. ,,Het bedrijf wil premie gaan heffen om haar eigen resultaten op te krikken'', vat hij samen. ,,We zijn niet bereid om daar aan mee te betalen. Het pensioenfonds heeft nog voldoende dekking.''. Maar er zijn ook andere redenen waarom de bonden gisteren de onderhandelingen hebben opgeschort. Volgens Vlek kleven er zoveel voorwaarden aan de loonstijging, dat er netto niets van de 2,5 ptocent loonsverhoging die het bedrijf heeft voorgesteld overblijft.

FNV Bondgenoten praat maandag met andere vakbonden CNV Dienstenbond, De Unie en BBV over eventuele gezamenlijke acties. Volgens Vlek is het personeel actiebereid. ,,De nieuwe leden stromen toe'', zegt de onderhandelaar, die de toenemende belangstelling voor de bond verklaart door de teruglopende economie. ,,Een deel van de achterban wil verder gaan dan ludieke protesten.''

Dit is een tegenstelling met andere banken en verzekeraars, waar het personeel volgens de bonden nauwelijks bereid is tot verzet. De FNV-onderhandelaar verklaart het verschil onder meer door het plan van de ING-top om haar eigen loon met 60 procent te verhogen.