Overheid koestert topverdieners?

De laatste tijd wordt er veel aandacht besteed aan topinkomens en bonussen. Hierover zal 52 procent inkomstenbelasting moeten worden betaald. Worden deze inkomens tot normale bedragen teruggebracht, dan wordt het door de onderneming minder uitbetaalde inkomen bij de winst geteld, waarover dan `slechts' 34,5 procent vennootschapsbelasting wordt geheven, voor winst boven de 22.689 euro. De Nederlandse staat heeft dus baat bij die 52 procent van de hoge inkomens en doet er daarom niets aan.

(K. van M.)

Cijfermatig is dit een aardige redenering, maar het verhaal gaat niet op wanneer topverdieners kiezen voor constructies (bijvoorbeeld met opties) met een zeer laag belastingpercentage. Bovendien spelen bij de bestrijding van deze uitwassen andere motieven een rol. Bijvoorbeeld dat je als manager met een goed contract met een paar jaar werken voor het leven binnen kan lopen, ongeacht je prestaties.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/hiele