Ontdekking

De jonge ambtenaar van het jaar 2002, Medy van der Laan (34), stoot door naar het ambt van staatssecretaris van OC&W. Zij was een ambtelijke ontdekking van de toekomstige vice-premier Thom de Graaf, die haar in 1991 toen hij nog Directeur Politie was aannam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze was onder andere verantwoordelijk voor de recente publiciteitscampagne om hogeropgeleiden tot werken bij het rijk te verleiden.

Van der Laan zocht juist een andere baan en was naar Apeldoorn verhuisd. De sector cultuur waarvoor zij verantwoordelijk is, geldt als politiek riskant: welsprekend zal de kunstwereld zich verzetten tegen de bezuinigingen in de Cultuurnota 2005. Van deze staatssecretaris wordt vooral beheer verwacht. De lijn van voorganger Van der Ploeg (PvdA), die kunstsubsidie mede van sociale functie afhankelijk maakte, zweert dit kabinet nadrukkelijk af.