Ongelijke strijd

Eigenlijk heeft hij gewoon de smoor in. Na amper negen maanden ministerschap op Financiën wordt de VVD'er Hans Hoogervorst alweer doorgeschoven naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Cynisch sprak hij vorige week tijdens zijn laatste persconferentie op Financiën van ,,mijn zwanenzang''. En deze week zei hij dat hij ,,best nog wel even door had willen gaan'' op Financiën. Maar Hoogervorst moet nu plaats maken voor het onbetwiste financiële zwaargewicht van de VVD, partijleider Zalm zelf.

Na een succesvol verlopen staatssecretariaat op Sociale Zaken onder Paars II kreeg de voormalig financieel specialist van de fractie de moeilijk taak Zalm op te volgen als minister van Financiën. Die zware post dankte hij met name aan de successen die hij als staatssecretaris boekte, bijvoorbeeld door de Wet poortwachter in te voeren. Die blijkt nu goed te werken; de instroom van arbeidsongeschikten neemt geleidelijk af. Een grondige herziening van de WAO kreeg hij er echter niet doorheen.

Bij zijn benoeming als minister van Financiën stond al vast dat de economische voorspoed die de acht jaar paars had gekleurd, was omgeslagen in economische tegenwind. Dientengevolge kan Hoogervorst de boeken in als minister van Financiën die in 8,5 maanden tijd een gat van tien miljard euro op de begroting zag ontstaan. Vol verbazing constateerden ambtenaren dat de als ,,rechts opneukertje'' (kwalificatie Rick van der Ploeg, red.) te boek staande liberaal met voorstellen kwam om de topinkomens in het bedrijfsleven aan te pakken. Hoogervorst krijgt nu de moeilijke taak om de kosten van de zorg in de hand te krijgen en in 2006 een nieuw zorgstelsel in te voeren.

Leeftijd: 46

Opleiding: Atheneum-B, geschiedenis Universiteit van Amsterdam, internationale betrekkingen Washington, DC

Loopbaan: `banking officer' bij de National Bank of Washington, beleidsmedewerker internationale monetaire zaken bij het ministerie van Financiën, beleidsmedewerker financiën bij de Tweede-Kamerfractie van de VVD, Kamerlid VVD, staatssecretaris van Sociale Zaken (1998), minister van Financiën (2002)