Natuurbehoud

De in het stuk van Frans van der Helm opgevoerde ecoloog Paul Scholte raakt een zwakke plek in de momenteel heersende benadering tegenover ontwikkelingssamenwerking (`Schijnoverwinning voor de natuur', W&O, 10 mei). Een project dat aanvankelijk bedoeld was om de negatieve effecten voor mens en natuur van eerdere ontwikkelingsprojecten ten goede te keren, blijkt toch weer ten koste van de natuur te gaan en op termijn ook ten koste van de mens.

De schokkende migratiestromen ten gevolge van projecten in Afrika worden overtroffen in Azië. De bevolking rond het Sundarban Mangrove gebied in Bangladesh nam bijvoorbeeld met ongeveer 25 procent toe (bijna 1 miljoen mensen er bij!) tijdens de eerste fase van de uitvoering van een natuurbeheersproject van de Aziatische Ontwikkelingsbank, dat 25 miljoen dollar investeert in plattelandsontwikkeling ter ondersteuning van natuurbescherming.

De relatie milieu-armoede blijkt weerbarstiger dan gehoopt, wat samenhangt met verschillende factoren zoals toenemende mobiliteit van bevolkingsgroepen, globalisering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, toenemende individuele consumptie en het multiplier effect van investeringen waar een zuigende werking van uitgaat naar gebieden met meer armoede. Mismoedig worden helpt niet, beter nadenken over verstandig investeren helpt wel. Meer aandacht voor armoede in urbane gebieden zou daar een onderdeel van kunnen zijn.

    • Floris Deodatus Leusden