Moeder is geen hoer

Met stijgende verbazing las ik afgelopen zaterdag de column `Dag van het Gezin' van Elsbeth Etty (Z, 17 mei). Aanvankelijk dacht ik dat het hier een satire betrof over radicale feministes, naar wie ze verwijst in haar inleiding. Verderop in het stuk begon mij te dagen dat het haar menens is met uitspraken als: ,,Een vrouw die zich laat onderhouden in ruil voor seksuele en huishoudelijke diensten beoefent het ambacht van prostituee.'' Etty beweert in alle ernst dat in alle gezinnen waar de man kostwinnaar is de moeder slechts een hoer is. Ik concludeer hier dus uit dat mijn werkende vader gedurende mijn gehele jeugd een pooier was.

Mevrouw Etty denkt dat alle vrouwen vroeger onvrijwillig thuis bleven om voor hun kinderen te zorgen, terwijl hun man, 'sochtends vroeg, zes dagen per week, de deur uitging om, vaak zwaar lichamelijke, arbeid te verrichten.

Zij vergeet ook voor het gemak dat heden ten dage mondige en zelfstandige vrouwen er bewust voor kiezen niet, of parttime te werken, terwijl de man fulltime werkt. Deze vrouwen zijn in Etty's optiek dus als het ware deeltijd-prostituees.

Etty schrijft verder dat het hoogst haalbare ideaal van de prostituee (lees huisvrouw) is: één klant te dienen en alle zorg en opvoeding op zich te nemen. Zij ontkent dus dat de vader ook maar iets bijdraagt aan de opvoeding wanneer hij vijf dagen per week werkt. Zelfs vóór de emancipatiegolf van de jaren '60 nam de vader zeker een deel van de opvoeding op zich, zo niet de hele opvoeding.

Verder doet Etty's van elke ironie gespeende oproep aan vrouwelijke laaggeschoolden en moslimmeisjes om in opstand te komen zeer paternalistisch en ouderwets ideologisch aan. Veel van deze laaggeschoolde meisjes, die gezegend zijn met een flinke dosis gezond verstand, zullen zich

ongetwijfeld afvragen waar deze quasi-intellectuele bewoonster van de grachtengordel zich helemaal wel mee bemoeit.

Kortom, Etty's conclusie dat het gezin ,,een broeinest van onderdrukking'' is, doet even fundamentalistisch en bekrompen aan als de bewering van vele moslimmannen dat vrouwen die buiten de deur gaan werken niet veel meer dan hoeren zijn.