Machtiger dan ooit

Wordt liberaal Gerrit Zalm de schaduwpremier van Balkenende II? Die vraag lijkt gerechtvaardigd nu Zalm, al twee keer eerder minister van Financiën, terugkeert naar `zijn' departement en ook nog eens eerste vice-premier wordt. Tijdens Zalms paarse jaren op Financiën was die dubbele functie nog taboe. Immers: de bewindspersoon op Financiën heeft meer dan welke andere minister ook zicht op wat de rest van de bewindslieden doet en wil. Zalm profiteerde daar in ruime mate van tot woede van toenmalig PvdA-fractievoorzitter Melkert, die van ,,de gesel van Financiën' repte. De combinatie met het politiek interessante vice-premierschap zou te veel zijn.

Zalm is machtiger dan ooit en hij weet het. Na afloop van de laatste formatieonderhandelingen, twee weken geleden, stapte hij 's nachts per abuis bijna in de gepantserde BMW van premier Balkenende.

De terugkeer van de oud-CPB-directeur op Financiën lokte zowel enthousiaste als verbaasde reacties uit. Naar verluidt is men op het departement tevreden, zeker na negen maanden Hoogervorst, gedurende welke het departement in rap tempo aan macht inboette in de Haagse hiërarchie. Ook in de fractie was men niet ongelukkig met het vertrek van de nieuwbakken leider. Zowel in de Kamer als in de campagne voor de afgelopen verkiezingen viel keer op keer op dat Zalm weliswaar inhoudelijk van de hoed en de rand wist, maar dat hij moeite bleef houden met het politieke spel. Vanwege de spanningen die zijn nieuwe functie met zich meebracht, begon Zalm spontaan weer met roken.

Los van de als matig te boek staande prestaties van Zalm als fractievoorzitter, is het waarschijnlijk dat het juist zijn calvinistische inslag is die maakt dat hij zelf graag terug wil naar `de cijfertjes'. Hij wil graag aantonen dat hij ook als het economisch tegenzit, een goede minister van Financiën kan zijn.

Leeftijd: 61

Opleiding: HBS-a, economie VU

Loopbaan: medewerker ministerie van Financiën, directeur Centraal Planbureau, minister van Financiën, fractievoorzitter VVD

Gerectificeerd

Kabinet

Volgens het overzicht van bewindslieden in het kabinet-Balkenende II (24 mei, pagina 6) is Thom de Graaf 46 jaar en Gerrit Zalm 61. De Graaf is 45 jaar, Zalm 51.