Laconiek bestuurder

Blijft minister Remkes de baas op het ministerie van Binnenlandse Zaken, naast D66-minister en vice-premier De Graaf? Remkes kan in ieder geval ook bogen op belangstelling voor bestuurlijke vernieuwing. Hij propageerde dat in zijn eerste periode ook al. Eind vorig jaar, bij de begrotingsbehandeing van zijn departement, kondigde hij een notitie van zijn hand aan voor invoering van een nieuw burgemeestersstelsel waarbij de burgemeester na verkiezingen daadwerkelijk zeggenschap heeft over het te voeren beleid en zijn eigen wethouders kan kiezen.

Remkes geldt als bestuurder die af en toe stevig uit de hoek kan komen. Zo zei hij dat hij de man die in oktober vorig jaar in Venlo een stadsgenoot had doodgeschopt, zelf `een rotschop' verkocht zou hebben. En recentelijk sprak hij zich uit tegen het vonnis van de rechtbank in Amsterdam in de zaak tegen Volkert van der G. die tot achttien jaar cel werd veroordeeld wegens de moord vorig jaar op Pim Fortuyn. Dat vond de minister `aan de lage kant', zei hij.

Maar Remkes heeft ook andere wapenfeiten op zijn naam staan. Hij slaagde er samen met minister Donner van Justitie in om bij de politie een landelijk rechercheapparaat op te zetten. Hij sloot begin dit jaar een `prestatiecontract' met de politiekorpsen dat de ambitieuse doelstelling heeft om in vier jaar tijd de criminaliteit substantieel te verminderen. De politie heeft zich daarbij verplicht om meer processen-verbaal te schrijven en meer afgeronde zaken over te dragen aan het OM. Remkes krijgt de komende vier jaar in ieder geval de kans om de scepsis over dat prestatiecontract te logenstraffen. Bovendien staat hem als grootste werkgever van alle rijksambtenaren een hete herfst te wachten in verband met aangekondigde acties tegen alle bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. Remkes heeft naar verluidt onder zijn staf een boekenbon uitgeloofd voor de beste anti-Remkes slogan.

Leeftijd: 51

Opleiding: HBS A, economie Groningen

Loopbaan: gedeputeerde Groningen, Tweede Kamer, staatssecretaris volkshuisvesting, minister van BZK