Krantenwijk, geen lesboer

Het artikel `De kinderen van de Craneveldschool' (Z, 26 april) trok mijn aandacht, omdat ik al meerdere jaren een aantal uren die in mijn praktijk als freelance organisatie- en marketingadviseur openbleven in het onderwijs wilde invullen. De praktijk was dat niet één school mij wilde, ondanks de herhaalde advertenties van diezelfde scholen voor de vakken waarvoor zij mij afwezen.

Doch kortgeleden kreeg ik eerst zes lesuren (!) aangeboden, wat na een week al uitkwam op 18 lesuren, ofwel 25 klokuren per week op een vmbo-school, theoretische leerweg. Via Randstad ontvang ik daarvoor 366 euro netto per week. Nu lees ik in uw krant dat een meisje van 13 jaar drie uur per dag kranten bezorgt, zes dagen per week. Daarmee verdient dit meisje 300 euro per week, vermoedelijk ook netto. Geen wonder dat derdejaars leerlingen mij vragen of ik rijk ben. Ze kunnen zich niet voorstellen dat ik dit werk wil doen. Temeer omdat ik academisch geschoold ben en 57 jaar oud.