Invloedrijk en actief

Karla Peijs is al enkele jaren grootmoeder. Binnenkort viert de jongste van haar vijf kleinkinderen zijn eerste verjaardag. Maar ze geldt nog steeds als buitengewoon actief. Vorig jaar nog weigerde ze – om persoonlijke redenen – staatssecretaris te worden op het departement van Economische Zaken. In Europese kringen heet het dat ze alleen voor een ministerschap haar vele commissariaten wilde opgeven. En dat zal nu dus gebeuren voor het ministerschap van Verkeer en Waterstaat.

De europarlementariër Peijs geldt als een van de invloedrijkste zakenvrouwen in Nederland die niet schroomde om de machtige bankwereld aan te pakken. De banken hadden volgens haar de invoering van de euro misbruikt voor eigen gewin en na aanvanklijk felle protesten haalden ze bakzeil en verlaagden de tarieven voor het internationale geldverkeer.

Peijs, die kort na haar veertigste de studie economie afrondde, zit sinds 1989 in het EP, waarvoor ze pendelt tussen Brussel en Straatsburg. De band met Nederland heeft de Brabantse, tegenwoordig woonachtig in Vleuten, volgens haar eigen website ,,nooit verloochend''. Peijs is commissaris bij Aegon (verzekeringen), Vendex KBB (detailhandel), DaimlerChrysler Nederland (auto), Solvay Nederland (chemie) en Schouten & Nelissen (human resources).

Het midden- en kleinbedrijf kan altijd bij Peijs terecht en MKB-voorzitter De Boer noemde haar vorig jaar ,,een goeie griet''.

Die innige band met het midden- en kleinbedrijf bezorgde haar een kleine smet op het blazoen. Ze ooit een assistent in dienst op kosten van MKB Nederland, die ze na een EP-rapport over het lobbywezen direct ontsloeg. De SP in het Europees Parlement beschuldigt haar ronduit van belangenverstrengeling.

Peijs zet zich al bijna tien jaar in voor de Alzheimerstichting. De laatste jaren is zij actief in de Europese transportcommissie.

Leeftijd: 58

Opleiding: Gymnasium, Economische en Organisatie-sociologie VU en KUN

Loopbaan: Lid Provinciale Staten, docent Hogeschool Utrecht, lid EP