Halve minister

Atzo Nicolaï (43) kwam in het vorige kabinet als staatssecretaris voor Europese Zaken in een inhoudelijk politiek conflict terecht met zijn `baas' CDA-minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse zaken). Dat liep hoog op, zowel zakelijk als persoonlijk. Desondanks gaat Nicolaï over.

Zijn positie ten opzichte van minister De Hoop Scheffer is zelfs aanmerkelijk versterkt: alle Europese stukken zullen via hem gaan.

Nicolaï zal Nederland vertegenwoordigen in de Algemene Raad van de EU-ministers van buitenlandse zaken in Brussel. Hij mag zich daar minister noemen. Ook krijgt hij een eigen stoel in de Trêveszaal.

De buitenlandsector was vorig jaar nog nieuw voor Nicolaï. Hij had zich als Kamerlid sinds 1998 vooral als VVD-woordvoerder van cultuur, media en justitie leren kennen.