Getuigen-deskundigen 2

NRC Handelsblad verdient een pluim voor de manier waarop de krant het steekspel rond de getuigen-deskundigen in de zaak rond de al-Fourqaan moskee in beeld heeft gebracht. Er is duidelijk een poging gedaan hoor en wederhoor te plegen en een evenwichtig oordeel te vellen. Niettemin levert dat een situatie op die voor de centrale figuur in de berichtgeving, de Amsterdamse jurist en Arabist Ruud Peters, pijnlijk en onrechtvaardig is.

De indruk wordt namelijk onbedoeld gewekt dat hij omstreden zou zijn, of dat collega's van mening zijn dat zijn deskundigheid gekleurd wordt door politieke vooroordelen. Dit nu is absoluut niet het geval. Ruud Peters is in het geheel niet omstreden, maar een internationaal zeer hoog aangeschreven specialist op het gebied van het moderne islamitische recht. Hij heeft al heel lang sympathie voor het Palestijnse volk en de verschrikkingen die dat volk moet doorstaan, maar dat geldt voor vrijwel alle arabisten en islamologen niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Duitsland of de Verenigde Staten. Dat is dan ook precies de reden waarom het openbaar ministerie op advies van Amerikaanse antiterreur-autoriteiten aan is komen zetten met twee uiterst obscure en politiek wel degelijk door hun lidmaatschap van de fascistische Libanese Falange besmette `islamologen' van al even obscure instellingen als `Atlantic University of Florida' of het `Observatoire des Pays Arabes'. Dat zijn mensen die op geen enkele manier in het vakgebied serieus worden genomen.

Anders gezegd: de indruk moet worden weggenomen dat het hier gaat om een serieuze afweging van twee gelijkwaardige oordelen van deskundigen die het onderling oneens zijn. In werkelijkheid gaat het om een confrontatie tussen een serieus en te goeder naam en faam bekend staand geleerde en een stel politiek gemotiveerde charlatans.

Hoogleraar Turkse talen en culturen, Universiteit Leiden