Foto Valente

In de openingszin van het artikel over officier van justitie Jo Valente in de krant van dinsdag 20 mei jl., staat dat Valente niet herkenbaar in beeld wilde worden gebracht. Ik begrijp dan ook niet waarom u naast dit artikel een foto van hem plaatst. Of gaat u ervan uit dat de (in het artikel ook genoemde) intimiderende onderwereld geen kranten leest? Bovendien had het erboven staande artikel over de jihad-zaak en Valentes optreden daarin tot een wat adequatere kop kunnen leiden dan `Geknakt in de strijd tegen groot drugskartel'. Deze kop is ook voor de lezer uit de onderwereld een fijne opsteker: het is goed gelukt, hij is nog steeds geknakt.

En dat terwijl er uit het jihad artikel te concluderen valt dat hij kennelijk nog steeds een onafhankelijke mening durft te formuleren. Dat had ik relevanter gevonden om op te merken.

Heeft u vragen over het redactionele beleid? Schrijf naar de krant of mail naar lezerschrijft@nrc.nl