Eigenwijs

Ooit schreef Berry Westra een interessante Bols Tip: ga niet blindelings af op partners signalen. De voormalige wereldkampioen en bridgejournalist bedoelde dat in het tegenspel ieder zijn eigen verantwoordelijkheid houdt. Het geniale concept van de Bols Tips bestaat niet meer, maar de gouden adviezen uit het project zijn nog immer actueel.

Natuurlijk dienen de spelers het elkaar makkelijk te maken met signalen. Daar moet je van op aan kunnen. Het aanzetten van de automatische piloot en het uitschakelen van gezond verstand gaat echter te ver.

Vorige week, tijdens de Cavendish Pairs in Las Vegas, negeerde Louk Verhees bewust een signaal van zijn partner Jan Jansma. Het eigenzinnig optreden van Verhees was beslist noodzakelijk om het contract down te spelen:

Z/OW

♠ B 8 5

♡ A B 9 4

♦ 10 8

♣ B 8 6 5

♠ V 9 7 4 3

♠ -

♡ V 7

♡ H 5

♦ V 9 7 2

♦ H B 6 5 4 3

♣ A 4

♣ V 10 9 7 2

♠ A H 10 6 2

♡ 10 8 6 3 2

♦ A

♣ H 3

Het eindcontract luidde 4♡, te spelen door zuid. Oost, Louk Verhees, had gedoubleerd. Het was een Lightner doublet, dat om een ongewone start vroeg. Jan Jansma vond die ongebruikelijke uitkomst: schoppen, de kleur die rechts van hem was geboden.

Hij legde het drietje op tafel, hetgeen volgens Lavinthal (kleurvoorkeursignaal) vraagt om een terugkomst in de laagste kleur: hier klaveren. Verhees troefde de eerste slag af en vervolgde eigenwijs met een ruiten.

Hierna ontkwam de leider niet aan het verlies van nog een harten en twee klaveren: OW plus 100. Zou Verhees daarentegen blind het signaal van zijn partner hebben gevolgd en klaveren hebben nagespeeld, dan kon de leider het spel maken door een kleine klaveren bij te spelen om zo het aantal verliezers in die kleur tot één te beperken.

Jansma wint dan weliswaar met het aas om zijn partner een tweede aftroever te geven, maar daarna kan de leider met succes op troefvrouw snijden en heeft hij de rest.

Kijk op www.nrc.nl/bridge wat er kan gebeuren als je ♠H kwijt bent en wat de spelregels daar over te melden hebben.