Doorstart voor failliete privéschool

Het Maas Lyceum, de failliete privéschool school in Rotterdam, blijft toch bestaan. C. Touw, eigenaar van privéscholen als Stuva en Rens & Rens, neemt het in opspraak geraakte lyceum voor vmbo, havo en vwo over, waardoor de lessen volgend jaar kunnen doorgaan.

Het Maas Lyceum begon in september als eerste particuliere privéschool die alle vormen van voortgezet onderwijs voor alle leeftijden aanbood. Ouders die hun kinderen naar de school sturen, betalen daar per jaar 11.000 euro voor. De school wierf leerlingen door onderwijs in kleine klassen aan te bieden, geen huiswerk op te geven en leerlingen met een `individueel leerplan' te begeleiden.

De meeste leerlingen en personeelsleden van de school stapten eerder dit jaar echter op, na een conflict met toenmalig directeur Offerman. De onderwijskundige en voormalig leraar zou volgens een vertegenwoordiger van de ouders een financieel wanbeheer hebben gevoerd en nauwelijks met zijn personeel overweg te kunnen.

Vorige maand vertrok Offerman, die geen commentaar op de kwestie wil geven. De meeste ouders ervan uit dat de failliete school geen toekomst zou hebben, maar Touw zegt te willen investeren in de school omdat veel ouders behoefte hebben aan kleinschalig privé-onderwijs.

Er zitten nu nog vijftien leerlingen op het Maas Lyceum, aan het begin van dit schooljaar was dat aantal nog vijftig. Touw zal de naam van de school niet veranderen. ,,Ik verwacht dat de ouders weer terugkeren als we goed onderwijs gaan bieden.'' Het Maas Lyceum trekt vooral kinderen die in het reguliere onderwijs niet slagen, bijvoorbeeld kinderen met gedrags- en leerproblemen of dyslexie.