Doelgericht manager

Rita Verdonk kent haar toekomstig departement en met name de haar toegewezen Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als haar broekzak. Als voormalig directielid van de toenmalige BVD kent ze bovendien de gevoeligheden rond oorlogsmisdadigers en potentiële terroristen die onder het mom van een asielaanvraag onderdak zoeken in Nederland.

Ze kwam gisteren via het zogeheten liberale vrouwennetwerk bij de formateur terecht. Verdonk is een nieuwkomer in de VVD. Ze is ongeveer een jaar lid van de liberalen. Intern werd op het ministerie van Justitie met opluchting op haar komst gereageerd, na de moeizame maanden van samenwerking met LPF-minister Nawijn.

Verdonk geldt intern als een doelgericht manager, `een stevige vrouw'. Ze komt terecht op een post die andere, door Zalm beoogde kandidaat-ministers niet wilden. Want Vreemdelingenzaken en integratiebeleid geldt als een `hoofdpijnportefeuille', waar ook de VVD'er Henk Kamp (Defensie) geen zin in had.

Verdonk krijgt vlak na haar aantreden te maken met de legalisatie van zo'n 2.300 uitgeprocedeerde asielzoekers waarover in het regeerakkoord is vastgelegd dat zij na een verblijf van langer dan drie jaar een verblijfsstatus krijgen. Het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat net niet aan de vereiste criteria voldoet en dus op de `verwijderlijst' komt, zal naar verwachting net zo groot, of groter zijn. Protesten en hongerstakingen liggen dus in het verschiet.

Medio juni zijn twee uitzetcentra bij Schiphol en Zestienhoven operationeel. Vanaf dat moment moeten illegalen ook daadwerkelijk worden verwijderd en mogen gemeenten de opvang van deze groep niet meer faciliteren.

Leeftijd: 47

Opleiding: Atheneum A, sociologie

Loopbaan: Ambtenaar Justitie, ondermeer plv. directeur penitentiaire inrichting De Schie, diverse managementfuncties op het ministerie van Justitie, directeur staatsveiligheid Binnenlandse Veiligheidsdienst, directeur Atos KPMG Consulting.