Boer en filosoof

Als een van de weinige bewindslieden van het vorige kabinet had Cees Veerman enige bedenktijd nodig om te bepalen of hij terug wilde komen als minister van Landbouw. De voormalige ondernemer, boer en hoogleraar kende een zwaar eerste jaar in de politiek. Al twee maanden na zijn aantreden kreeg hij een publieke schrobbering van premier Balkenende, die hem zelf naar Den Haag had gehaald. Veerman had in strijd met de coalitieafspraken met de VVD gehandeld door op een informele bijeenkomst van Europese Landbouwministers het officiële kabinetsstandpunt over de afschaffing van de directe inkomenssteun aan boeren `onhoudbaar' te noemen. Nederland had gedreigd de uitbreiding van de Europese Unie desnoods met een veto te blokkeren. Veerman trok in de Tweede Kamer het boetekleed aan. ,,Ik moet de politieke mores nog leren''. Het was voor hem wennen dat hij als minister niet meer `vrijuit kon filosoferen'.

Veermans relatie met Balkenende bleef na dit `proefballonnetje' maanden koel. Buiten de Kamer kreeg Veerman wel bijval, onder anderen van zijn voorganger op Landbouw Laurens Jan Brinkhorst. Verder zal Veerman nog te maken krijgen met de naweeën van de vogelpest die in februari uitbrak in de Gelderse Vallei. Het ministerie bleek toen slecht op de ziekte voorbereid en de epidemie breidde zich snel uit. Hoewel Veerman politiek niet in de problemen kwam, kreeg hij in de Kamer wekelijks kritiek op zijn aanpak.

Belangrijke voorwaarde voor Veerman om te blijven was dat zijn ministerie meer geld zou krijgen. Dat geld is er gekomen: 700 miljoen euro extra, verdeeld over vier jaar. Hiermee wil Veerman onder meer de reconstructie van het platteland ter hand nemen en natuurgebieden aankopen.

Leeftijd: 54

Opleiding: Economie, promotie Wageningen

Loopbaan: akkerbouwer, hoogleraar KUB Tilburg, voorzitter college van bestuur Universiteit Wageningen, lid van de Ser (1990-1993), minister van landbouw 2002