Winstval bank klap voor rijk

De sterk teruglopende winstgevendheid van De Nederlandsche Bank bezorgt de schatkist dit en komend jaar een tegenvaller van bijna 1,2 miljard euro. Vooral de goedkopere dollar en het slechte beursklimaat laten van de winst van de centrale bank dit jaar weinig over, waardoor ook de uitkering aan de staat nihil wordt.

In het afgelopen jaar boekte De Nederlandsche Bank een nettowinst van 743 miljoen euro, waarvan 434 miljoen in de schatkist belandde. Over het jaar 2001 bedroeg de uitkering aan de staat nog 1,2 miljard euro. ,,Wanneer de dollar nog iets verzwakt, denken we dat onze winst richting nul zal uitkomen'', zei president N. Wellink vandaag bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank.

Vorige week maakte de centrale bank al forse bezuinigingen bekend. Met het oog op de fusie met de Pensioen- en Verzekeringskamer verdwijnen twee- tot driehonderd banen. Maar de vandaag bekendgemaakte winstval is vooral het gevolg van economische en monetaire factoren. Bij de huidige stand van de dollar (1,16 euro) rekent de centrale bank nog op een winst van 135 miljoen euro. ,,Het is een uitzonderlijk resultaat, maar gelukkig zijn onze financiële buffers zeer groot. De slechte tijden gaan niet aan de bank voorbij'', aldus Wellink.

De bankpresident noemde de voorgestelde bezuinigingsplannen van het komende kabinet-Balkenende II ,,een substantieel pakket, vergelijkbaar in omvang met de zogeheten Tussenbalans aan het begin van de jaren negentig''. Voor dit jaar gaat Wellink uit van een groeicijfer voor de Nederlandse economie ,,van dichtbij nul en het valt niet uit te sluiten dat het aan de verkeerde kant van het minteken komt te liggen''.

Angst voor deflatie, een periode van structurele prijsdalingen, heeft Wellink niet. ,,In het huidige klimaat van lage inflatie is het niet vreemd dat er af en toe een prijsdaling plaatsvindt. Dat is geen reden om bang te zijn voor een proces waarin prijzen en bestedingen steeds lager komen te liggen. De situatie in Japan [waar de prijzen structureel dalen] is in het geheel niet te vergelijken met de Amerikaanse en Europese economie.''

CENTRALE BANK: pagina 9