Van Leeuwen wint geschil met de staat

Demissionair staatssecretaris Van Leeuwen (Cultuur/LPF) heeft zich bij de onteigening van zijn monumentale boerderijin Hoogmade niet schuldig gemaakt aan het ontvreemden van waardevolle onderdelen.

Dat oordeelt de speciale commissie die vandaag rapport heeft uitgebracht over het geschil tussen Van Leeuwen en de Staat der Nederlanden. De uitspraak is bindend voor alle partijen.

De commissie werd vorig jaar ingesteld op initiatief van minister-president Balkenende, nadat bij de sollicitatie van Van Leeuwen aan het licht was gekomen dat hij nog verwikkeld was in een juridisch conflict met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De zaak, op het Binnenhof de `boerderette-kwestie' genoemd, was destijds aangezwengeld door voormalig minister Netelenbos (PvdA). Zij was van mening dat Van Leeuwen ten onrechte allerlei zaken uit zijn voor de aanleg van de HSL (hogesnelheidslijn) onteigende boerderij had meegenomen om die weer te gebruiken in de nieuwbouw.

De commissie onder voorzitterschap van mevrouw Vos-Van Gortel zegt nu: ,,Naar ons oordeel heeft Van Leeuwen uit de gevoerde correspondentie en uit de processtukken redelijkerwijs de indruk kunnen krijgen dat de staat geen bezwaar zou maken als hij onderdelen van de boerderij mee zou nemen voor gebruik in de vervangende nieuwbouw''. De commissie constateert vervolgens dat ,,voor zover uit publicaties zou kunnen worden afgeleid of anderszins de suggestie zou zijn gewekt dat Van Leeuwen zich deze onderdelen niet te goeder trouw heeft toegeëigend, daarvan in het geheel geen sprake is''. In een reactie zegt Van Leeuwen blij te zijn dat hij op alle punten in het gelijk wordt gesteld: ,,In een enkele krant werd toch gesuggereerd dat ik als een dief bezig was geweest''. In het Openluchtmuseum in Arnhem wordt de boerderij gereconstrueerd, Van Leeuwen is met het museum in gesprek over het alsnog beschikbaar stellen van enkele onderdelen uit de oude boerderij.

De commissie stelt verder vast dat Van Leeuwen voor de onteigening en de aankoop van zijn vroegere onderkomen nog een bedrag van bijna 300.000 euro, exclusief rente, te goed heeft.