Geheime top over salaris

De belangrijkste commissarissen van zo'n veertig grote Nederlandse ondernemingen zijn in het geheim bijeengekomen om afspraken te maken over topsalarissen. Hun bijeenkomsten zijn een direct gevolg van de ophef die is ontstaan over miljoenenbetalingen aan ondernemingsbestuurders.

De besloten vergaderingen, waarbij de meeste van de vijftig grootste beursfondsen in Nederland vertegenwoordigd waren, kennen geen precedent. De president-commissarissen hebben er volgens aanwezigen afgesproken terughoudender te zijn met `gouden handdrukken' en kwijtschelding van leningen aan bestuurders die het bedrijf verlaten.

Bij nagenoeg alle grote Nederlandse concerns stellen de commissarissen de salarissen van de bestuurlijke top vast. Volgens ingewijden moet het beraad tegenwicht bieden aan wetgeving die topsalarissen aan banden dreigt te leggen en aan naderende adviezen van de commissie-Tabaksblat. Deze commissie, onder voorzitterschap van de voormalige Unilever-topman M. Tabaksblat, komt vermoedelijk medio juli met aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Verwacht wordt dat zijn aanbevelingen tot een gedragscode met een dwingend karakter zullen leiden.

Tabaksblat, zelf president-commissaris bij Reed Elsevier, was volgens betrokkenen niet bij de bijeenkomsten van de president-commissarissen.