Bouw verzilvert `pepernotengeld'

Nederlandse bouwbedrijven zijn bezig schulden, voortvloeiend uit bouwfraude, met elkaar te verrekenen. De Tweede Kamer heeft zich woensdag nog uitgesproken tegen overleg over tegoeden, die de bouwbedrijven als `pepernoten' omschrijven.

De tegoeden staan nog open sinds de bouwbedrijven naar eigen zeggen een einde hebben gemaakt aan het illegale vooroverleg. Dat gebeurde toen een `klokkenluider' uit de bouw de illegale praktijken publiek maakte.

Volgens het Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVBB) overleggen zijn leden nu hoe ze hun onderlinge schulden kunnen verrekenen. ,,Dit overleg leeft sterk in de markt'', zegt een woordvoerder van de branche-organisatie. ,,Iedereen die zich een beetje in de sector verdiept, kan op zijn vingers natellen dat de openstaande tegoeden een probleem vormen.''

De voorzitter van het AVBB, E. Brinkman, heeft zich bij de bouwbedrijven op de hoogte gesteld van het overleg. Zijn organisatie wil geen rol spelen bij het verzilveren van de tegoeden, omdat de afspraken waaruit ze voortvloeiden verboden zijn.

Nederlands grootste bouwbedrijven – BAM, Ballast Nedam, Heijmans en Volker Wessels – ontkennen dat zij overleg voeren over de tegoeden. ,,Het is voor ons over en uit'', zegt een woordvoerder van BAM vandaag. Ook Heijmans noemt het verleden tijd. ,,We hebben er een streep onder gezet.''

Tijdens de parlementaire enquête over de kartelafspraken in de bouw, vorig jaar, zeiden de bouwbestuurders nog dat de afspraken alleen op papier werden verrekend. In hun geheime boekhoudingen werden de afspraken overigens wel uitgedrukt in guldens en euro's.

Woensdag onderschreef de Tweede Kamer de conclusies van het rapport van de parlementaire commissie die de bouwfraude onderzocht. [Vervolg BOUWFRAUDE: pagina 2]

BOUWFRAUDE

Geen zicht fiscus op kosten van bouwers

[Vervolg van pagina 1] Kamerlid M. Vos, voormalig voorzitter van de enquêtecommissie, zegt vandaag dat onderlinge verrekeningen volstrekt in strijd zijn met de aanbevelingen van haar commissie. Vos zegt niet te kunnen inschatten hoeveel geld er aan openstaande rekeningen gemoeid is. Tijdens de verhoren heeft ze herhaaldelijk gevraagd om wat voor bedragen het zou kunnen gaan. ,,Daar kwam nooit een duidelijk antwoord op.''

Kamerlid J. ten Hoopen (CDA), voormalig lid van de enquêtecommissie: ,,Nog openstaande vorderingen zijn ongetwijfeld aan de orde. Maar we hebben duidelijk gezegd dat het afgelopen moet zijn. De bouwsector heeft zich ook in die richting uitgelaten.''

Kamerlid Hofstra (VVD) maakte bij de behandeling van het rapport in de Kamer woensdag nog een aantekening bij de problematiek van nog openstaande illegale verrekeningen. Hofstra vermoedt dat met name de grote, beursgenoteerde bouwbedrijven nog `schulden' hebben bij kleinere bouwbedrijven. Een aantal kleinere bouwbedrijven dreigt volgens hem in ernstige financiële problemen te komen als die verrekening uitblijft. ,,Het was een illegaal systeem'', zegt CDA'er Ten Hoopen vandaag. ,,De winsten of tegoeden ben je na beëindiging dan kwijt. Ik ga er van uit dat de NMa en de fiscus daar scherp op zullen toezien.''

Mededingingsautoriteit NMa heeft ,,geen signalen gekregen van een finale afrekening'' tussen bouwbedrijven. ,,Maar in de bouw is alles mogelijk'', zegt een woordvoerder. Vorige maand meldde minister Kamp (Volkshuisvesting) in een Kamerdebat over het rapport van de enquêtecommissie dat bouwbedrijven zich ,,nog dit jaar schuldig hebben gemaakt aan verboden vooroverleg''. De minister kreeg die ,,signalen'', zei hij, van de NMa. De kartelautoriteit maakte vorige week bekend dat drie kleinere bouwers zich bij een recente Amsterdamse aanbesteding vermoedelijk hebben schuldig gemaakt aan illegaal vooroverleg.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt desgevraagd dat de fiscus geen mogelijkheden heeft om de opbouw van kostenstructuren te onderzoeken. ,,Daarvoor hebben die bedrijven boekhouders en wij gaan uit van de door hen aangeleverde informatie. Wij gaan niet controleren hoeveel geld een bouwbedrijf bijvoorbeeld uitgeeft aan de levering van asfalt.''

Maar de bouwbranche hoeft niet op medewerking van de fiscus te rekenen bij mogelijke onderlinge verrekeningen van nog openstaande vergoedingen. ,,We doen niet aan handjeklap. We houden ons aan de wet.''

WWW.NRC.NL: dossier bouwfraude