Begroting

In het artikel Zalm verschiet van kleur (22 mei, pagina 9) wordt betoogd dat de economie er nu beter voor had gestaan als in de paarse feestjaren grotere begrotingstekorten waren opgebouwd. Bedoeld zijn begrotingsoverschotten.