Astbestclaim particulier toegewezen

De Nederlandse rechter heeft voor het eerst een asbestclaim van een particulier gehonoreerd. Een 53-jarige vrouw met longvlieskanker kreeg gisteren in kort geding een schadevergoeding van 25.000 euro toegewezen.

Het comité asbestslachtoffers is verheugd over de uitspraak van de Almelose rechtbank. ,,Met deze uitspraak zijn we dichtbij onze doelstelling: erkenning van alle asbestslachtoffers'', aldus woordvoerder T. de Bruin van het comité. Verwacht wordt dat in de toekomst meer particulieren een schadeclaim zullen indienen bij producenten van asbestcement. Tot dusver werden er alleen schadevergoedingen toegekend aan werknemers van asbestverwerkende bedrijven of hun huisgenoten.

Het bedrijf Eternit uit Goor moet de vrouw uit het Drentse Dalen schadevergoeding betalen omdat zij blootgesteld is geweest aan asbest, ook al heeft zij geen directe relatie met het bedrijf. De rechtbank van Almelo achtte bewezen dat de ziekte van de vrouw is veroorzaakt door asbesthoudende golfplaten die afkomstig waren van Eternit, dat de golfplaten in 1971 leverde voor de bouw van een schuur op de boerderij van de ouders van de vrouw. Bij het zagen van de golfplaten is asbeststof vrijkomen. De vrouw veegde bovendien het erf schoon waarop de platen werden verzaagd en klopte ook de werkkleding uit van familieleden. Door het inademen van asbest kreeg de vrouw longvlieskanker.

Volgens de uitspraak had Eternit moeten weten welke gevaren er aan de asbestcementplaten kleven. Eternit betwist dit en gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Volgens directeur C. Doevelaar is met deze uitspraak het `hek van de dam'. ,,Iedereen met deze ziekte die wel eens langs een bouwplaats is gelopen, kan nu Eternit aansprakelijk stellen.'' Volgens Doevelaar staat niet vast dat de asbestgolfplaten van Eternit afkomstig waren.

Het bedrag dat Eternit moet betalen is een voorschot op een nog definitief in te dienen claim. De vezelcementfabriek is in 1993 gestopt met de verwerking van asbest. Het bedrijf heeft inmiddels aan 25 (overleden) werknemers met longvlieskanker of hun nabestaanden schadeclaims uitbetaald, voor in totaal 1,1 miljoen euro. Omdat de aansprakelijkheid is ondergebracht in een ander bedrijfsonderdeel is de toekomst van het bedrijf volgens de directeur niet in gevaar.

Bij de Almelose rechtbank loopt nog een procedure waarbij de familie van een overleden vrouw uit Markelo een schadevergoeding van Eternit claimt. De vrouw zou kanker hebben gekregen door het inademen van asbestcementdeeltjes van wegen die met restafval van Eternit waren verhard.