`Wij vonden een theehuis wel een aardige gedachte'

Zeven gemeenten zijn in 2002 onder wat het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu noemt ,,verscherpt toezicht'' geplaatst. Wat deden zij verkeerd? Enkele voorbeelden.

Het ministerie van VROM gaat strenger toezien op naleving van de regels. Dat moet, concludeerde het ministerie gisteren in haar rapportage over 2002, want rampen zoals `Enschede' en `Volendam' hebben gemeenten ,,onvoldoende wakker geschud''. Zeven gemeenten werden in 2002 , soms tijdelijk, onder ,,verscherpt toezicht'' geplaatst. Wat was er mis in Valkenswaard, Leeuwarderadeel en Amersfoort?

Valkenswaard

Een woordvoerder van de gemeente Valkenswaard moet bekennen dat de gemeente vorig jaar ,,helaas weer'' op de vingers is getikt door de VROM-inspectie. En dat terwijl de gemeente al sinds 2001 onder verscherpt toezicht staat.

De berisping van vorig jaar betrof twee vergunningen die in 2000 ten onrechte werden afgegeven voor de bouw van twee (nog niet afgebouwde) villa's, Een van de villa's werd gebouwd op een stuk grond met een agrarische bestemming. De andere villa was te groot. De VROM-inspectie wil dat beide villa's worden afgebroken. De gemeente en de eigenaars hebben een beroepsprocedure bij de Raad van State verloren.

In 2001 werd Valkenswaard voor het eerst onder verscherpt toezicht geplaatst. Na een bestuurscrisis in de gemeente deed de VROM-inspectie in 2000 een `breed onderzoek' en concludeerde dat Valkenswaard in strijd met de wet- en regelgeving bouwvergunningen verleende en eigen procedures volgde die in strijd waren met de Wet ruimtelijke ordening.

Leeuwarderadeel

Nog geen drie maanden stond de Friese plattelandsgemeente Leeuwarderadeel onder verscherpt toezicht . Van eind oktober 2001 tot 20 januari 2002 kwam er eens in de zes weken een VROM-ambtenaar langs die dossiers controleerde. Wat was er zoal niet in orde? In het buitengebied, langs de Dokkumer Ee bij Jelsum, waar de bestemming agrarisch gebied was, vroeg iemand een vergunning voor het bouwen en openen van een theehuis aan. De gemeente verstrekte die, volgens een artikel-19-procedure. ,,Wij vonden een theehuis een aardige gedachte om de recreatie daar op te vijzelen'', vertelt de burgemeester. ,,Maar VROM vond dat de wijzigingsprocedure, die al was afgerond, niet kon. Toen is die teruggedraaid.'' De initiatiefnemers hadden daarvoor overigens toch al afgezien van het plan.

Amersfoort

Op het bedrijventerrein Calveen in Amersfoort-Noord (46 ha), werden in strijd met het bestemmingsplan tien bouwvergunningen verleend voor tien kantoren met een oppervlakte van veertigduizend vierkante meter. Voor kantoren moest apart toestemming worden verleend door de provincie Utrecht en de inspectie van VROM. Volgens Arjan Knol, afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amersfoort, is die bepaling door de gemeente over hoofd gezien toen in 1995 met de bouw van het bedrijventerrein werd gestart.

Toen de gemeente vorig jaar bij de provincie Utrecht een bestemmingsplan indiende voor uitbreiding van Calveen met twee ha. kwam de afdeling zelf achter de gemaakte fout. ,,Het is niet moedwillig gebeurd'', zegt Knol nu. ,,Maar omdat het om zo'n groot aantal kantoren ging, zijn we op de lijst terecht gekomen.''