Wapenbezit

Het was misschien interessant geweest als NRC Handelsblad in Thema (17 mei) wat meer moeite had gedaan om de claims van voor en tegenstanders van wapenbezit te onderzoeken.

Een voorbeeld: criminologe Marshall-Haen beweert dat er net zoveel doden vallen door ongelukken met vuurwapens als door moord met vuurwapens.

Pal ernaast is een staatje afgebeeld met gegevens van de WHO waaruit op te maken valt dat in de VS pakweg tienmaal zoveel mensen omkomen door moord met een vuurwapen dan door ongelukken met een vuurwapen. Dit vraagt om uitleg.

Voorts is het jammer dat er niet een paar andere claims zijn onderzocht, bijvoorbeeld m.b.t. het verband tussen verkrachting en `concealed carry laws' en conflicterende beweringen over het nut van vuurwapens voor zelfverdediging.

Een krant is bij uitstek een medium dat kan helpen mythes en feiten van elkaar te onderscheiden, maar daar is wel wat inspanning voor nodig.

Zonder die inspanning blijft zo'n bijlage hangen in vrijblijvendheid en dat is jammer bij zo'n belangerijk onderwerp.

    • R. Havelaar