Vogelpest splijt dierenartsenij

Na de vogelpest zijn enkele dierenartsen de meegaande houding van hun vereniging beu. Ze richten een eigen vereniging op.

,,De Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) wil liever goede vriendjes blijven met de overheid dan opkomen voor de belangen van de dierenartsen. Daar hebben we genoeg van'', zegt dierenarts G. van der Marel uit Kelpen (Limburg). Samen met zijn collega J. van Bers uit Maasbree wil hij daarom een nieuwe beroepsvereniging voor dierenartsen oprichten: de Nederlandse Sociëteit van Praktiserende Dierenartsen.

Steen des aanstoots is de ,,laffe houding'' van de KNMvD tijdens de bestrijding van de vogelpest. Onder dierenartsen bestaat grote weerstand tegen het rücksichtslos afmaken van grote aantallen gezonde dieren, maar de KNMvD verzet zich volgens Van der Marel nauwelijks tegen het ,,onzorgvuldige en misleidende overheidsbeleid''. ,,Veel dierenartsen worstelen met ethische problemen bij dit werk, bovendien is de zin van deze bestrijdingsstrategie zeer omstreden. Heel veel dierenartsen pleiten voor inenting van de dieren, in plaats van ruimen.''

Van der Marel ziet ,,een patroon'' in de houding van de KNMvD. ,,Hetzelfde gebeurde tijdens de varkenspest in 1997 en de MKZ-crisis in 2001. In beide gevallen werden miljoenen dieren geruimd. Ook toen was de KNMvD in principe tegen het ruimen van gezonde dieren, maar van serieus protest is geen sprake. Als het erop aankomt, durven ze zich niet te verzetten tegen het ministerie van Landbouw.''

,,Wij hebben tegen het ruimen van hobbykippen geadviseerd'', zegt KNMvD-woordvoerder B. Hendriks. ,,Maar als de minister zijn beleid toch doorzet, dan moeten wij ons daarbij neerleggen.'' De KNMvD heeft niet overwogen om zich aan te sluiten bij het kort geding tegen het ruimen van hobbydieren door het echtpaar Oosterbaan uit Hoevelaken. ,,Wij blijven liever met het ministerie in gesprek. Zo oefenen we meer invloed uit dan wanneer we de hakken in het zand steken. Het is mede aan onze inbreng te danken dat Nederland het non-vaccinatiebeleid in Europa ter discussie wil stellen.''

Het verschil zit niet alleen de houding. De KNMvD en de nieuwe beroepsvereniging verschillen ook – zij het genuanceerd – over het nut van het ruimen van hobbydieren.

Hendriks: ,,Wij maken uitsluitend een veterinaire afweging, en strikt genomen heeft het ministerie gelijk dat ook hobbykippen het virus kunnen oplopen en verspreiden.'' Dat dit des te sterker geldt voor vrij vliegende vogels, die geen veer gekrenkt wordt, doet daar volgens Hendriks niets aan af.

Maar Van der Marel ziet het anders: ,,Als we mogen geloven dat de hobbyvogels een serieuze besmettingsbron zijn – en nog wel van een ziekte die ook op de mens kan overslaan – dan is de manier van ruimen buitengewoon nonchalant. Ze worden gewoon in open kratten aan de kant van de weg gezet. Blijkbaar gelooft de overheid zelf ook niet dat de dieren een gevaar vormen, ze willen de mensen alleen maar bang maken.''

Inmiddels hebben zich veertig `sympathisanten' gemeld bij Van der Marel en Van Bers, een kleine minderheid van de circa tweeduizend dierenartsen in Nederland. Daar zitten zowel veeartsen als `huisdierenartsen' bij. Het geringe aantal is volgens Van der Marel gedeeltelijk te verklaren door de angst van sommige dierenartsen ,,om hun boterham te verliezen''. ,,Naast steunbetuigingen krijgen we ook vaak te horen: `Wees toch voorzichtig, je kan je beter rustig houden'. De meeste dierenartsen durven zich niet te verzetten tegen de KNMvD en het ministerie.''

De Nederlandse Sociëteit voor Praktiserende Dierenartsen is niet bedoeld als een tijdelijke uitlaatklep van ongenoegen waarvan later niets meer gehoord wordt, zegt Van der Marel. ,,Wij willen een kritisch alternatief zijn voor de KNMvD, zodat dierenartsen zich bij een volgende veeziekte gesteund weten door een professionele organisatie. Dat is belangrijk als je invloed wilt uitoefenen in de Tweede Kamer of als je een kans wilt hebben in een rechtszaak tegen het ministerie. Nu is zo'n rechtszaak bij voorbaat kansloos, dat hebben we twee weken geleden gezien in het kort geding tegen het ruimen van hobbykippen.''

    • Arnoud Veilbrief