Verdrag Vaticaan afgewezen

Het Tsjechische parlement heeft gisteren een verdrag met het Vaticaan, waarover twee jaar is onderhandeld, afgewezen. Dat meldde gisteren het persbureau CTK.

Volgens de tegenstanders bevoordeelt het verdrag de katholieke kerk boven andere geloofsgemeenschappen, beperkt het de bevoegdheden van het parlement en is het nadelig voor de staat. Van de 177 aanwezige leden van de Kamer van Afgevaardigden stemden er 110 tegen het verdrag, het eerste tussen Praag en de Heilige Stoel sinds de stichting van Tsjechoslowakije in 1918.

De Tsjechische bisschoppen gaven gisteren geen commentaar. ,,Dit is zo ernstig dat ik er nu geen commentaar op durf te geven'', aldus hun woordvoerder. Het episcopaat komt vandaag bijeen.

Volgens de tekst van het verworpen akkoord – dat in juli vorig jaar na twee jaar van moeizame besprekingen werd getekend – is de Tsjechische bisschopenconferentie de enige gesprekspartner van de regering als het gaat om zaken die de katholieke kerk betreffen. De belangrijkste geschilpunten tussen de katholieke kerk en de Tsjechische staat – het thema van de teruggave van door de communisten in beslag genomen eigendom van de kerk en de financiering van de kerk en van religieuze gemeenschappen – werden in het akkoord niet behandeld; afgesproken was dat daarover verder zou worden onderhandeld. Het artikel verplichtte de Tsjechische staat wel haast te maken met de afhandeling van nog bestaande kwesties.

Toch was het verdrag onaanvaardbaar voor zowel de linkse oppositie – de communisten – als de rechtse oppositie, geconcentreerd in de Burger-Democratische Partij ODS. Ook een deel van de fractie van de regerende sociaal-democraten stemde tegen. Vóór stemden de christen-democraten, de Vrijheidsunie en de rest van de sociaal-democratische fractie.

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Cyril Svoboda, tevens leider van de christen-democraten, zei niet van plan te zijn nieuwe onderhandelingen met de kerk te openen ,,omdat ik geen geldige juridische bezwaren heb gehoord tijdens het debat''.