`Uitkeringsloket functioneert niet'

De 130 Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) functioneren nog niet naar behoren. Ze houden zich nog te veel bezig met het verstrekken van uitkeringen. ,,De invoering van dit éénloketmodel heeft nog niet bijgedragen aan het verwezenlijken van het motto werk boven uitkering'', aldus de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gisteren in zijn jaarverslag over 2002.