Twentsche Kabel boekt weer winst

Twentsche Kabel heeft in het eerste kwartaal een positief bedrijfsresultaat geboekt van 6 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit een negatief resultaat van 2,4 miljoen euro. De omzet van Twentsche Kabel daalde met drie miljoen euro tot 95 miljoen euro. Twentsche Kabel doet geen winstvoorspelling voor het gehele boekjaar. Het bedrijf verwacht dat de marktomstandigheden ,,de komende maanden terughoudend blijven''.