Sociale Dienst Amsterdam niet op orde

De sociale dienst van Amsterdam is nog niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

In het eerste kwartaal van 2003 was nog geen sprake van een rechtmatige uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw). Daarom krijgt Amsterdam voorlopig slechts vijf miljoen euro en niet de vijftien die het had kunnen krijgen als de dienst weer op orde was.

Toch spreekt demissionair staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, zijn vertrouwen uit in het proces van verbetering dat bij de sociale dienst in werking is gezet.

Rutte: ,,De gemeente Amsterdam heeft verbeteringen gerealiseerd bij de uitvoering van de Algemene bijstandswet. Dit is aanleiding om ruim 5 miljoen euro subsidie uit te betalen voor de extra inspanningen die Amsterdam in 2002 heeft geleverd om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen.''

Met Amsterdam zijn in het kader van de zogeheten Agenda voor de Toekomst afspraken gemaakt over extra inspanningen om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. De Agenda voor de Toekomst is een overeenkomst van het ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over activering en reïntegratie van bijstandsgerechtigden.

Als Amsterdam de nog resterende tekortkomingen bij de uitvoering van de bijstand eind dit jaar heeft weggewerkt wordt nog eens vijf miljoen euro uitgekeerd. Op de rest van het eerder overeengekomen subsidiebedrag, nog eens vijf miljoen euro, kan Amsterdam ook in de toekomst geen aanspraak meer maken omdat de dienst nu onvoldoende presteert.

Zo maakt de Amsterdamse sociale dienst volgens de Inspectie Werk en Inkomen nog steeds te veel fouten bij het vaststellen van de omvang van het vermogen van mensen die een uitkering aanvragen. Ook klopt vaak de ingangs- en einddatum van de uitkering niet.

Het verifiëren van gegevens van de aanvragers van een uitkering laat eveneens te wensen over. Tenslotte worden de heronderzoeken niet op tijd verricht. Die onderzoeken dienen om vast te stellen of een bijstandscliënt nog recht heeft op een uitkering.

Uit een evaluatie van de Megabanenmarkt die 14 mei naar het college van B&W is gestuurd, blijkt dat van de 39.140 opgeroepen cliënten op 31 december 2002 7 procent (2808 cliënten) aan het werk was. De markt was een van de maatregelen die het college heeft genomen om de chaos bij de sociale dienst te beteugelen.