Nederland moet Arbo-wet aanpassen

Het staat werkgevers niet vrij activiteiten op het gebied van bescherming tegen beroepsrisico's naar eigen keuze bij een interne of externe organisatie onder te brengen. De EU schrijft voor dat ze pas een beroep mogen doen op externe deskundigen als de interne mogelijkheden onvoldoende zijn. De Nederlandse Arbowet moet op dit onderdeel worden aangepast. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen bepaald.