Meeste smokkelaars bewuste criminelen

Bijna driekwart van de 268 Nederlandse xtc-smokkelaars die in het buitenland vastzitten, is al eerder met justitie in aanraking geweest. De meesten zijn geen argeloze slachtoffers die door derden zijn misbruikt, maar mensen die snel geld hopen te verdienen en de risico's voor lief nemen.

Bijna eenderde van de xtc-smokkelaars is ten minste vijf keer eerder met justitie in aanraking geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. De onderzoekers hebben de strafbladen van alle 268 in het buitenland gedetineerde xtc-smokkelaars geanalyseerd. De meesten (102) zitten vast in de Verenigde Staten.

De onderzoekers hebben negentien gevangenen in de VS en zeven in Duitsland persoonlijk gesproken. Tussen deze groepen blijkt verschil te bestaan: de Amerikaanse koeriers, vaak Antillianen of Dominicanen uit de Randstad, waren door `derden' benaderd en werkten in opdracht van criminele organisaties. De Duitse koeriers zonder uitzondering autochtone mannen uit Limburg hadden meestal op eigen initiatief een handeltje opgezet en werkten vooral in opdracht van afnemers. De Amerikaanse gevangenen hadden het geld vooral nodig om hun luxueuze levensstijl te betalen, de Duitse gevangenen werden vaak gedreven door financiële problemen. Ook hun smokkelmethoden verschilden. De Amerikaanse koeriers verstopten de pillen in onder andere geprepareerde koffiers en wielrennersbroeken omdat zij met het vliegtuig reisden en een groter risico liepen om betrapt te worden door de douane. De Duitse smokkelaars vervoerden de drugs vaak achter in de auto of in een rugzak.

De meeste smokkelaars (227) zijn mannen. Hun leeftijd is behoorlijk gespreid, de grootste groep (52 personen) is tussen de 31 en 35 jaar. De meeste smokkelaars vervoerden tussen de duizend en twintigduizend pillen per keer. Slechts zeventien personen smokkelden meer dan 50.000 pilllen tegelijk.

Veel smokkelaars hebben financiële problemen, vaak door drugsgebruik, ziekte of werkeloosheid. Anderen zijn `verslaafd' aan geld door een dure levensstijl. Op één uitzondering na hebben ze allemaal een opleiding lager dan havo.

Het ministerie van Justitie wil de onderzoeksresultaten gebruiken voor voorlichting over de strafrechtelijke risico's van drugssmokkel. De onderzoekers bevelen een `rationele' benadering aan, waarbij vooral voorlichting wordt gegeven over de strafrechtelijke risico's. Een `emotionele' of `normatieve' benadering zou minder goed werken, omdat de smokkelaars xtc beschouwen als een tamelijk onschuldige drug en daarom geen berouw hebben.

Nederland staat internationaal bekend als een van de belangrijkste productie- en distributielanden van xtc. Volgens de Unit Synthetische Drugs is het aantal Nederlandse xtc-pillen dat in het buitenland in beslag is genomen gestegen van 9,7 miljoen in 1999 tot 38 miljoen in 2002. De meeste pillen worden in beslag genomen in Engeland, daarna volgen Duitsland en de Verenigde Staten. De productieprijs van een xtc-pil bedraagt gemiddeld 0,22 euro, de opbrengst 34 euro in de VS.