LPF steunt op leningen Maas en Thunessen

De Lijst Pim Fortuyn (LPF) blijkt financieel zwaarder te steunen op de vastgoedwereld dan tot nu toe bekend was. Naast eerdere donaties heeft de partij ook substantiële leningen ontvangen van vastgoedondernemers Ed Maas (VHS), die voorzitter van de partij is, en Chris Thunessen (Metterwoon) uit Den Haag.

Bekend was al dat de twee eerder enkele tienduizenden euro's doneerden aan de LPF. Uit de jaarrekening die de LPF gisteren op een ledenvergadering in Utrecht presenteerde, blijkt nu dat Maas en Thunessen ieder ook nog een lening van 300.000 euro hebben verstrekt. Deze leningen zijn volgens het financieel overzicht eind dit jaar opeisbaar door de verstrekkers en kan per jaar worden verlengd. De rente is 2,5 procent.

Door deze lening heeft Maas zich als voorzitter van de LPF in een bijzondere positie geplaatst. Maas verstrekte het krediet via zijn onderneming Vastgoed 's-Gravenhage BV, waarvan een andere onderneming van hem de enig aandeelhouder is. Het tweede krediet van 300.000 euro kwam van Metterwoon BV, eigendom van Maas' collega Thunnessen.

Daarnaast heeft de LPF bijna een half miljoen subsidie ontvangen van Binnenlandse Zaken. Dat is 80 procent van het totale subsidiebedrag, de overige 123.000 wordt overgemaakt na een toetsing door het ministerie. De LPF ontving verder nog 319.000 euro aan giften.

Overigens is de jaarrekening niet goedgekeurd door het accountantsbureau Deloitte en Touche, omdat het bureau geen inzicht kreeg in de adminstratie over de eerste maanden van 2002. Er was volgens de accountants toen geen sprake van een ,,adequate interne organisatie'', waardoor geen zekerheid bestaat over de volledigheid van de gegevens.

Ed Maas nam in de zomer van vorig jaar het voorzitterschap van de partij op zich en stelde orde op zaken. In het jaarverslag meldt hij namens het LPF-bestuur dat zij er ,,helaas onvoldoende in geslaagd zijn om inhoud te geven aan de te voeren politiek in het algemeen''. Om die reden wordt voorrang gegeven aan het opzetten van een wetenschappelijk bureau en het organiseren van opleidingen. ,,Dat alles in de geest van ons aller Pim Fortuyn'', schrijft Maas.

Vorig najaar verzocht LPF-voorzitter Maas zijn partijgenoot Van Eijck, staatssecretaris van Financiën, extra aandacht te besteden aan de belangen van de vastgoedhandelaren in Nederland. Een meerderheid in de Tweede Kamer noemde ,,deze lobbybrief'' onverstandig, maar CDA, VVD en LPF besloten kort daarop wel dat de vastgoedhandelaren hun afschrijvingen op onroerend goed mogen blijven aftrekken.