Groei Afghaanse opiumproductie

Ondanks de aankondiging de papaverteelt te zullen ontmoedigen, neemt de opiumproductie in Afghanistan steeds verder toe. Het land produceert nu 3.400 ton opium op jaarbasis, driekwart van de totale wereldproductie. Volgens Sandeep Chawla, een onderzoeker die voor de VN werkt, bedragen de inkomsten uit drugshandel bijna 20 procent van het bbp van Afghanistan.