Greenspan acht kans op deflatie gering

Het risico van deflatie in de VS is `minimaal'. Maar de gevolgen zouden zo ernstig zijn dat het risico nauwlettend in de gaten moet worden gehouden, en er zonodig op voorhand op moet worden gehandeld.

Dit zei Alan Greenspan, voorzitter van de Amerikaanse centrale banken, gisteren tegen een commissie van het Amerikaanse Congres, waar hij een voordracht hield. Bij deflatie, een verschijnsel dat kan leiden tot economische stagnatie en financiële stress voor banken, bedrijven en consumenten, dalen de prijzen van goederen en diensten structureel.

Greenspan zei dat de overwinning op de inflatie, ruim twintig jaar nadat die eind jaren zeventig uit de hand liep, zeker is gesteld. ,,We weten hoe we met inflatie moeten omgaan. Dat is een verschijnsel waar we een halve eeuw mee te maken hebben gehad. We kennen de gevolgen van het onderdrukken van inflatie'', aldus Greenspan. Over deflatie was hij voorzichtiger. ,,Omdat er geen ervaring is met het beteugelen van deflatie is onze kennis daarvan beperkt. We zetten aanzienlijke middelen in om te leren begrijpen – zonder dat we het hebben zien plaatsvinden – waar het bij dit fenomeen om gaat.'' Wel zei hij dat er geen geloofwaardige kans is dat de centrale banken ,,zonder munitie'' zouden komen te zitten om deflatie te bevechten.

Greenspans commentaar is vergelijkbaar met de conclusie die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) begin deze week trok. Het IMF stelde dat de kans op deflatie in de VS klein is, maar dat de consequenties ernstig genoeg zouden zijn om er toch goed op voorbereid te moeten zijn. Het IMF noemde de kans op deflatie in Duitsland beduidend groter. Japan heeft al enige jaren last van deflatie. Nederland valt in de categorie landen waar het in de naaste toekomst optreden van deflatie volgens het IMF hoogst onwaarschijnlijk is.

Vorige week werd bekend dat de inflatie in de VS in april op jaarbasis 1,5 procent bedroeg, het laagste inflatiecijfer sinds 1966. Als de prijsontwikkeling van dit jaar tot nu toe op jaarbasis wordt geprojecteerd, dan bedraagt de inflatie in 2003 1 procent. Dat wordt gezien als de ondergrens van wat centrale banken nog `veilig' achten voor de prijsontwikkeling.

Greenspan gaf geen nieuwe aanwijzingen voor de ontwikkeling van de Amerikaane economie. De hoeveelheid economische data van na de oorlog in Irak is volgens hem nog te gering voor uitspraken over de toestand van de economie.