Gifgassen 2

`Misdadige wetenschap moet bestraft' vindt de Amerikaanse hoogleraar recht Gregg Bloche.

In de Eerste Wereldoorlog werkte de briljante Duitse chemicus Fritz Haber aan twee pojecten. Aan efficiëntere gifgassen en aan stikstofbinding voor de explosievenindustrie. In beide projecten was hij succesvol.

Het eerste resulteerde, laten we fors naar boven afronden, in hoogstens 1 miljoen doden. Het tweede, na de oolog ingezet voor de kunstmestindustrie, in 2 miljard extra mensen, volgens schattingen van de Canadese geograaf Vaclav Smil. Netto balans in mensenlevens: plus 99,95 procent. Maakt het wat uit met hoeveel enthousiasme, toewijding, vaderlandsliefde of ethische betrokkenheid Haber aan een van deze twee projecten gearbeid heeft?