Gifgassen 1

M. Gregg Bloche schrijft (NRC Handelsblad, 13 mei) dat Zyklon B het gas was dat in Hitlers vernietigingskampen werd gebruikt en dat het onderzoek waar het uit voortkwam niet tot veroordelingen leidde. Het eerste is niet correct, het tweede niet voor de hand liggend.

De nazi's gebruikten blauwzuurgas (HCN), op dezelfde manier waarop dat werd gebruikt om schepen en gebouwen van ongedierte te ontdoen. Daartoe liet men het gas in vloeibare vorm (het kookt bij 26 graden) in poreuze korrels of tabletten absorberen. Speciale blikken met zulke korrels werden onder de merknaam Zyklon B verkocht.

Bij normale toepassing werden ze uitgestrooid in een gebouw, dat dan snel verlaten werd. Het gas kwam dan geleidelijk uit de korrels vrij. Het werken met die korrels was een stuk veiliger dan andere methoden. Er was geen enkele reden om de ontwikkelaars van deze methode tegen ratten en schadelijke insecten te beschuldigen, wel natuurlijk degenen die grote hoeveelheden afleverden, wetend wat er mee gedaan werd.

Het gebruik van Zyklon B was de ultieme consequentie van Hitlers onomwonden mening (Mein Kampf, hoofdstukken 5 en 11, deel 1) dat de joden parasieten waren, en dat dit `Ungeziefer' al in de Eerste Wereldoorlog verdelgd had moeten worden.