Formatie nieuwe kabinet bijna rond

De personele bezetting van het tweede kabinet-Balkenende is nagenoeg rond. Alleen de VVD worstelt nog met de ministerspost Vreemdelingenzaken en Integratie en het staatssecretariaat op Onderwijs. Naar verwachting nemen volgende week vijf vrouwen zitting in het kabinet.

Het CDA heeft zijn lijstje rond. Naast premier Jan Peter Balkenende (Algemene Zaken) blijven Piet-Hein Donner (Justitie), Jaap de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken), Aart-Jan de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Cees Veerman (Landbouw) en Maria van der Hoeven (Onderwijs) aan. De huidige staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, wordt minister. Nieuwkomer is Europarlementariër Karla Peijs (Verkeer).

Ook D66 heeft voor zijn twee ministersposten kandidaten gevonden. Het haalt tot verrassing van CDA en VVD oud-minister van Landbouw en politieke veteraan Laurens Jan Brinkhorst terug naar Den Haag. Hij gaat naar Economische Zaken. Voormalig fractievoorzitter Thom de Graaf wordt vice-premier en krijgt Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, resorterend onder Binnenlandse Zaken.

Bij de VVD zijn vijf van de zes posten verdeeld en bestaat nog onzekerheid over Vreemdelingenbeleid en Integratie. Daar heeft Zalm twee vrouwen voor op het oog, Renée Jones-Bos, voormalig mensenrechten-ambassadeur, en Gea van Craaikamp, directeur Vreemdelingenbeleid op Justitie. Vanmorgen besliste de VVD volgens ingewijden dat Henk Kamp conform zijn wens de post Defensie krijgt. Kamp is nu demissionair minister van Volkshuisvesting en plaatsvervanger op Defensie. Zalm had hem graag op Vreemdelingenzaken en integratie gehad, de nieuwe fractievoorzitter Van Aartsen steunde Kamp echter in diens verzoek op Defensie te blijven.

Zalm zelf wordt vice-premier en minister van Financiën. Hans Hoogervorst verruilt Financiën voor Volksgezondheid en Johan Remkes blijft op Binnenlandse Zaken, waar hij Koninkrijksrelaties aan D66'er De Graaf overdraagt. [Vervolg FORMATIE: pagina 3]

FORMATIE

VVD niet klaar met verdeling

[Vervolg van pagina 1] Oud-voorzitter van werkgeversorganisatie AWVN Sybilla Dekker gaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu leiden. Voormalig minister van Defensie De Grave, rechterhand van Zalm in de onderhandelingen, valt buiten de boot.

Ook de staatssecretariaten leveren bij de VVD problemen op. De huidige staatssecretaris van Onderwijs, Nijs, wil graag blijven, maar binnen de partij gaan stemmen op om Kamerlid Cornielje die post te gunnen. De overige VVD-posten zijn wel duidelijk: Rutte blijft op Sociale Zaken, Schultz van Haegen-Maas Geesteranus blijft op Verkeer en Nicolaï blijft staatssecretaris van Europese Zaken.

Het CDA heeft alle staatssecretarissen rond. Managementconsultant en Amsterdams CDA-bestuurder Karien van Gennip heeft inmiddels `ja' gezegd tegen Economische Zaken. Verder levert het CDA Wijn, die van Economische Zaken verhuist naar Financiën, Van Geel (blijft op Volkshuisvesting), Ross van Dorp (blijft op Volksgezondheid) en Van der Knaap (blijft op Defensie).

D66 heeft Medy van der Laan, ambtenaar op Binnenlandse Zaken, bereid gevonden staatssecretaris van Cultuur en Media te worden. Het is niet uitgesloten dat tussen de partijen nog geschoven wordt als de VVD vastloopt met de `carroussel' van bewindslieden.

WWW.NRC.NL: dossier Formatie